e-Fatura Nedir? Kimler için zorunludur?


e-Fatura Nedir? Kimler için zorunludur?

 

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı e-Defter’dir.

İlk olarak yevmiye defteri ve büyük defter (Defter’i Kebir) elektronik defter kapsamına alınmıştır.

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)‘de açıklandığı şekliyle e-Defter;

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Sonradan yapılan değişiklikler ile isteyenlerin 2015 yılı başında uygulamaya geçebileceği kabul edilmiş ve e-Fatura bağlantısı kopartılarak zorunlu mükellefiyet kapsamında olmayan mükelleflerin de isteğe bağlı olarak e-Defter düzenlemelerine olanak sağlanmıştır.

e-Defter uygulamasıyla, Resmi defterler, noter onaylı kağıtlara basmak yerine GİB tarafından onaylı e-Defter yazılımları ile elektronik olarak hazırlamak ve yine elektronik olarak mühürlemekten ibarettir.

Kağıt yerine elektronik defter basmanın pek çok avantajı bulunmaktadır;
  • Kağıt kullanımını bertaraf ederek çevreye katkı sağlamaktadır.
  • Noter, kağı
  • e-Defter ile kanuni süre üç aya çıkmış ve hazırlama dakikalar seviyesine inmiştir.

e-Defter Uygulama Detayları:

Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.

e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.

Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kâğıt kullanmamaları gerekmektedir.