e-Fatura


Kağıt fatura ile aynı hukuki nitelikle sahip, gönderimi, alımı, muhafazası, ibrazı elektronik ortamda sağlanan fatura çeşididir.

Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı yoluyla e-Fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilip alınır.

 

e-Fatura uygulaması Vergi Usul Kanunu’nun 5 Mart 2010 tarihli 397 numaralı tebliği ile  hayata geçirilmiştir. 20 Haziran 2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 454 numaralı VUK Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasının kapsamı genişlemiştir. 

 

Tebliğe göre, 

2014 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihi itibarıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler 2014 hesap döneminde bu şartı sağlıyorlarsa 01.01.2016 tarihi itibarıyla e-Fatura kapsamına geçmekle yükümlüdürler.

Ayrıca; 461 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturası düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Baskı, kargo ve arşivleme süreçleri ortadan kalkar, maliyetler azalır.

 

Hızlı oluşturulur, zaman kaybı azalır.

 

Fiziksel arşivleme yapılmadığından depolamaya gerek kalmaz.

 

Fatura ve mutabakat süreçleri kısalarak nakit akışı kolaylaşır.

 

İş gücünde tasarruf ve verim sağlanır.

 

Fatura ibrazı kolaylaşır.

 

Saklama güvenliği sağlar, eski faturalara erişim kolaylaşır.

 

Fatura içeriği değiştirilemez, güvenlidir.

 

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilir.

 

Muhasebe sistemleri ile uyumludur.

 

Kâğıt tasarrufu sağlar, çevreye duyarlıdır.

  • Kağıt fatura kesilen her yerden elektronik fatura oluşturulabilir.

 

  • Her ay sınırsız sayıda e-Fatura kesebilme olanağı sağlar.

 

  • Kurumsal uygulama ve ticari yazılımlarla entegredir. Finansal süreçlerde kopukluk yaşanmasının önüne geçer.

 

  • Kurumsal kimliklerle uyumlu fatura tasarımı kullanımına açıktır.

 

  • Faturaları gruplandırma, onay hiyerarşisi oluşturma, yönlendirme ve kullanıcı yetkilendirme özelliği ile süreçlere uyum sağlar.

 

  • Faturaları yasaya uygun sürede arşivler.

İhracatte e-Fatura Diagram

 

İHRACATTA e-FATURA DÖNEMİ BAŞLADI

 

461 No’lu Vergi Usül Kanunu Tebliği ile yapılan düzenlemeyle; e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler mal ve yolcu beraberi eşya ihracı faturalarını 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gönüllü, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak e-Fatura şeklinde düzenleyeceklerdir. 

 

Alıcının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olacağı ihracat faturaları, bakanlık sisteminde görünecektir. İhracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan ihracat faturaları için geçerli olacaktır. Diğer belgelerin ( Serbest Bölge İşlem Formu vb.) ekinde yer alan faturalar e-Fatura kapsamında değildir.

 

Tebliğ kapsamında yer alan e-Faturalar, GİB Portal, bilgi işlem entegrasyonu veya özel entegratör aracılığıyla düzenlenebilecektir. GİB Portal uygulaması yeterli mobilitiye sahip olmadığı için ihracat işlemlerinde e-Fatura düzenleyecek mükelleflere tavsiye edilmemektedir. 

 

TÜRKİYE'NİN İLK İHRACAT e-FATURASI ISIS BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN DÜZENLENDİ

 

Ülkemizde Gelir İdaresi Başkanlığı önderliğinde başlayan e-Dönüşüm uygulamaları  her geçen gün artan katma değerli servisler ile şirketlerin ve ülke ekonomimizin güçlenmesine olanak sağlıyr. ISIS Bilişim; 15 yıllık sektör tecrübesi ve Maliye Bakanlığı’ndan aldığı Özel Entegratör yetkisi ile e-Dönüşüm alanında çözümler sunuyor.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın birlikte hayata geçirdikleri ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasını ilk gerçekleştiren özel entegratör olan ISIS Bilişim, tüm muhasebe yazılımlarıyla uyumlu çalışan e-Dönüşüm uygulamaları, yüksek hizmet kalitesi, güvenli altyapısı, tecrübeli kadrosu ve çözüm odaklı destek ekibi ile ihracat yapan firmaların verilerini elektronik ortama aktarma süreçlerini uçtan uca destekliyor. 

 

 

İHRACAT e-FATURA İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 

GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYINLANDI

Bilgi Formu


Lütfen isminizi yazınız.
Lütfen E-Posta Adresinizi Yazınız.
Lütfen Telefon Numaranızı Yazınız.