e-Fatura


Kağıt fatura ile aynı hukuki nitelikle sahip, gönderimi, alımı, muhafazası, ibrazı elektronik ortamda sağlanan fatura çeşididir.

Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı yoluyla e-Fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilip alınır.

 

e-Fatura uygulaması Vergi Usul Kanunu’nun 5 Mart 2010 tarihli 397 numaralı tebliği ile  hayata geçirilmiştir. 20 Haziran 2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 454 numaralı VUK Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasının kapsamı genişlemiştir. 

 

Tebliğe göre, 

2014 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihi itibarıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler 2014 hesap döneminde bu şartı sağlıyorlarsa 01.01.2016 tarihi itibarıyla e-Fatura kapsamına geçmekle yükümlüdürler.

Ayrıca; 461 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturası düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Baskı, kargo ve arşivleme süreçleri ortadan kalkar, maliyetler azalır.

 

Hızlı oluşturulur, zaman kaybı azalır.

 

Fiziksel arşivleme yapılmadığından depolamaya gerek kalmaz.

 

Fatura ve mutabakat süreçleri kısalarak nakit akışı kolaylaşır.

 

İş gücünde tasarruf ve verim sağlanır.

 

Fatura ibrazı kolaylaşır.

 

Saklama güvenliği sağlar, eski faturalara erişim kolaylaşır.

 

Fatura içeriği değiştirilemez, güvenlidir.

 

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilir.

 

Muhasebe sistemleri ile uyumludur.

 

Kâğıt tasarrufu sağlar, çevreye duyarlıdır.

  • Kağıt fatura kesilen her yerden elektronik fatura oluşturulabilir.

 

  • Her ay sınırsız sayıda e-Fatura kesebilme olanağı sağlar.

 

  • Kurumsal uygulama ve ticari yazılımlarla entegredir. Finansal süreçlerde kopukluk yaşanmasının önüne geçer.

 

  • Kurumsal kimliklerle uyumlu fatura tasarımı kullanımına açıktır.

 

  • Faturaları gruplandırma, onay hiyerarşisi oluşturma, yönlendirme ve kullanıcı yetkilendirme özelliği ile süreçlere uyum sağlar.

 

  • Faturaları yasaya uygun sürede arşivler.

İhracatte e-Fatura Diagram

 

Vergi Usul Kanunu’nun 461 Sıra No’lu Tebliği’ne göre;  1 Ocak 2017 tarihinde ihracat faturaları e-Fatura kapsamına girecek, mal ve yolcu beraberi eşya ihracında düzenlenecek faturalar kapsam dahilinde yer alacaktır.  

 

Bahsi geçen faturalar, 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla zorunluluk kapsamında e-Fatura olarak düzenlenecektir. Alıcının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olacağı ihracat faturaları, bakanlık sisteminde görünecektir. 

 

Tebliğ kapsamında yer alan e-Faturalar sadece bilgi işlem entegrasyonu veya özel entegratör aracılığıyla düzenlenebilecektir. GİB Portal uygulaması yeterli mobilitiye sahip olmadığı için ihracat işlemlerinde e-Fatura düzenleyecek mükelleflere hizmet veremeyecektir.

 

GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYINLANDI

Bilgi Formu


Lütfen isminizi yazınız.
Lütfen E-Posta Adresinizi Yazınız.
Lütfen Telefon Numaranızı Yazınız.