İSİS e-Fatura Çözümünün Özellikleri

İSİS tarafından özel olarak geliştirilen ve 2010 yılından bu yana kullanılan İSİS E-fatura çözümü, kuruluşlara en güvenilir ve esnek e-fatura uygulamasını kazandırıyor.

Portalde gerçekleştirilen işlevler:

• Fatura kesilmesi
• Kesilen faturaların elektronik ortamdan GİB’e
ve karşı mükellefe gönderilmesi
• Gönderilen faturanın durum bilgisini
sorgulama
• Gelen e-fatura süreci
• Gelen e-faturaların İSİS E-Fatura Portali’ne
düşmesi
• Gelen e-faturanın onaylanması veya
reddedilmesi

 

Fatura oluştururken farklı onay mekanizmaları kurgulayarak, faturaların onay hiyerarşisine göre yetkili kişilerce onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

Oluşturacağınız faturalar için birden çok farklı fatura tasarımı içerisinden seçim yaparak, kurumsal hedeflerinize uygun, size özel faturalar oluşturabilirsiniz.

 

Tedarikçilerinizden ya da müşterilerinizden gelen e-faturalar doğrudan İSİS E-Fatura Portali’ne düşecektir. Gelen Faturalar ekranı üzerinden takip edebileceğiniz faturaları inceledikten sonra onay işlemini yapmanız gerekir. Gelen fatura “Ticari Fatura” ise “Kabul” veya “Red” hakkınız bulunmaktadır. Gelen fatura “Temel Fatura” ise reddedilmesi söz konusu değildir. Eğer hatalı bir Temel Fatura varsa, iade faturası işlemi yapabilirsiniz.

 

İSİS E-Fatura Portali’nde gelen ve giden her fatura zarf bazında alınmaktadır. Dolayısıyla Portal’de gelen ve giden faturalar hem fatura hem de zarf formunda saklanır. Tek zarfın içinde birden fazla fatura olabilir.

 

Giden fatura süreci, firmanızın fatura kesmesiyle başlar. Faturalar ERP sistemi üzerinde değil, manuel olarak İSİS E-Fatura Portali’nden kesilir ve GİB’den onay geldiği takdirde ERP sistemine kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilir. Fatura sürecinin yönetilmesine olanak sağlayan Portal aynı zamanda fatura durumlarını görüntüler, iptal eder ve onay süreçlerini işler.

 

Oluşturulan ama onaylanmak üzere henüz GİB’e gönderilmemiş olan e-faturalarınız Taslaklar bölümünde yer alır. Taslaklar bölümünde oluşturma sırasında eklediğiniz ek alanlar sayesinde ayrıntılı sorgulamalar yapabilir, onay hiyerarşisi dahilinde faturaların onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

 

Oluşturulan faturaları Taslaklar bölümüne düştükten sonra kontrol edip onayladığınızda, bu faturalar doğrudan Giden Faturalar bölümüne düşer. Bu durumda faturalar GİB’e gönderilmiş demektir. Dolayısıyla bu aşamadan sonra faturayı iptal edemezsiniz. Faturada herhangi bir hata söz konusuysa iki seçeneğiniz vardır: gönderilen fatura Ticari Fatura kategorisinde ise alıcı tarafından “reddedilebilir”, Temel Fatura kategorisinde ise aynı fatura için İade Faturası kesilebilir.

 

İSİS E-fatura çözümünde yer alan “Fatura Ek alanları” ile standart UBL-TR formatında olmayan ve fatura alıcısına gönderilmesi gereken bilgileri tanımlayabilirsiniz. Ayrıca faturanıza sorgulamalar sırasında daha kolay ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız çeşitli kodlamaları yapabilirsiniz.

 

Faturalar oluşturulup GİB’e gönderildikten sonra GİB tarafından onaylanmalıdır. Bu onay sürecinde GİB, gönderilmiş faturanın şemaya uygun olmaması veya zorunlu alanların doldurulmaması gibi çeşitli nedenlerle faturayı reddederek hatalı fatura bilgilendirmesi yapabilir. Bu faturalar İSİS e-Fatura Portali’nin Hatalı Faturalar bölümüne düşecektir. Bu bölüme düşen faturaları iptal edip, Fatura Oluşturma bölümünde belirtilen aşamaları izleyerek yeniden fatura hazırlamanız ve bu faturayı GİB’e tekrar göndermeniz gerekir.

 

İSİS e-Fatura Portali’ndeki İptal Faturaları bölümünde iki farklı şekilde iptal edilmiş faturalar görünmektedir: Henüz Taslaklar bölümündeyken, yani GİB’e gönderilmeden önce iptal edilen faturalar ve GİB’den hatalı olarak dönen ve iptal edilen faturalar. İptal edilmiş bütün faturalar, İptal Faturaları kısmına düşecektir.